ac-constructors.com (Antonio Puertas & Carmelo Puertas, SL) inscrita al Registre Mercantil de __________ Seient ___________ Diari ____ Tom ____ Llibre ___ Foli ____ Secció _ Full ________ Inscripció __ Data DD / MM / AAAA, en la seva condició de titular de la present pàgina Web i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la societat de la informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

ac-constructors.com (Antonio Puertas & Carmelo Puertas, SL)
N.I.F. B-17784612

Mig, 24 (urb. Can Carbonell) 1ª.
Fase, bústia 83 – 17455
Caldes de Malavella (Girona)

Telèfon: (+34) 972 471 581

Correu electrònic: carmelo@ac-constructors.com