Responsable del tractament

Identitat: Antonio Puertas & Carmelo Puertas, SL (d’ara endavant, «ac-constructors.com»)
NIF: B17784612
Adreça postal: Carrer Mig, 24 (urb. Can Carbonell) 1a. Fase, bústia 83 – 17240 Llagostera (Girona)
Contacte del delegat de protecció de dades: carmelo@ac-constructors.com

 

ac-constructors.com, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

Finalitat

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents: 

Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta comercial ac-constructors.com i conèixer la vostra opinió respecte a la informació que us fem arribar.

Gestionar l’enviament d’informació relacionada amb els actes formatius i informatiu que es duen a terme des ac-constructors.com, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre altres temes.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

Legitimació

Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats supòsits en els que existeixi interès legítim.

 

Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors ac-constructors.com o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

 

Cessió i transferència

Les seves dades seran tractades exclusivament per ac-constructors.com, a excepció d’aquells casos en què la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder complimentar la finalitat directament relacionada amb el servei contractat.

 

També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

 

Drets

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant ac-constructors.com presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a carmelo@ac-constructors.com i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

 

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

 

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 

Seguretat

ac-constructors.com, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

Galetes (cookies)

Què són les galetes?

Les galetes o cookies són fitxers de text que es baixen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil…) i que es desen a la memòria del navegador. Les dades contingudes a les galetes poden ser analitzades ac-constructors.com per a millorar la usabilitat dels webs i oferir una informació i uns serveis més personalitzats.

 

Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no s’associen a cap persona. La informació personal ha de ser facilitada a —NOM COMERCIAL— de manera explícita per l’usuari.
L’usuari pot esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels navegadors. En aquest cas, la pàgina web continua essent operativa, però sense els avantatges de la personalització. Per a més detalls sobre l’ús, la gestió i la configuració de les galetes des dels navegadors, es recomana que es consulti el web http://www.aboutcookies.org.

 

Quin tipus de galetes s’utilitzen ac-constructors.com?

Segons l’entitat que les gestiona:

 • Pròpies. Són galetes que s’envien des d’un equip o domini gestionat per ac-constructors.com al terminal de l’usuari.
 • De tercers. Són galetes que s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat ni controlat per ac-constructors.com. En aquest cas també s’inclouen les galetes instal•lades per ac-constructors.com que recullen informació gestionada per tercers. Les galetes de tercers es poden utilitzar per al mesurament i l’anàlisi del comportament dels usuaris amb l’objectiu de millorar la seva experiència al web de ac-constructors.com.

 

Segons el termini de temps que romanguin activades:

 • De sessió. Recullen dades mentre l’usuari navega pel web de ac-constructors.com amb la finalitat de prestar el servei sol•licitat. Caduquen o s’esborren quan es tanca el navegador.
 • Persistents. Es desen al terminal de l’usuari. Caduquen en un període llarg o mitjà de temps o no ho fan mai.
 • Segons la finalitat: Tècniques. Són les necessàries per a la navegació correcta per la pàgina web.
 • De personalització. Permeten a l’usuari definir les característiques (idioma) per a la navegació per la pàgina web.
 • D’anàlisi. Permeten a ac-constructors.com l’anàlisi vinculada a la navegació duta a terme per l’usuari amb la finalitat de fer un seguiment de l’ús de la pàgina web, i també de fer estadístiques dels continguts més visitats, del nombre de visitants, etc…
 • Publicitàries.

 

Quines són les finalitats de les galetes que es fan servir a ac-constructors.com?

Les finalitats de les galetes que es fan servir a ac-constructors.com són:

 • Tècniques. L’objectiu d’aquest tipus de galetes és fer possible que la navegació per la pàgina sigui satisfactòria. Aquest tipus de galetes permet que el sistema reconegui els usuaris que s’han registrat i els recordi el nom d’usuari i la contrasenya, entre altres funcions.
 • De personalització. Aquestes galetes permeten que l’usuari accedeixi al web de ac-constructors.com amb algunes característiques de caràcter general predefinides, com ara l’idioma, el navegador o la localització geogràfica des d’on s’accedeix al servei. Aquesta informació dels usuaris permet a ac-constructors.com poder-los oferir més bon servei i més personalitzat.
 • Analítiques. Les dades anònimes contingudes en aquestes galetes permeten el mesurament, el seguiment i l’estudi de l’activitat dels usuaris per tal d’incorporar millores en llocs web, aplicacions i plataformes de ac-constructors.com.
 • Publicitàries. Aquestes galetes fan possible la gestió dels espais publicitaris basant-se en criteris com l’edició de continguts o els hàbits de navegació dels usuaris.

 

Canvis en aquesta política de privacitat

ac-constructors.com es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.